ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 625 9699

บริจาคเสริมคอนกรีตพื้นที่ศาลาการเปรียญ 7,000 เมตร

ช. มั่นคง กรุ๊ป บจก. ได้นำไฟเบอร์รีบาร์บริจาค
เสริมคอนกรีตพื้นที่ศาลาการเปรียญ 7,000 เมตร
ณ ที่วัดเขาปลายบัด