ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 625 9699

เปิดอบรมการออกแบบ คอนกรีตเสริม GFRP รุ่นแรก

เปิดอบรมการออกแบบ คอนกรีตเสริม GFRP รุ่นแรก

อบรมเรื่องการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริม GFRP
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

สมัครอบรมได้ที่ https://forms.gle/oFs5GZdVaejrnnDV9